Print this page
 

Org. nummer 993348058
cStyret  

Tittel  Navn  Telefon nummer 
Leder   Ola Fredriksen   95293493  
Sekretær   Elisabeth Kleven   90951260  
Kasserer   Rikke Urberg   14604991  
Styremedlem   Tommy Thorud   90543367  

 

KOMITEER  
Vi har mange dyktige foreldre i forskjelling komiteer. Det er alltid ønskelig med fler foreldre som har ideer, kontakter og kreativitet i komiteer så ta kontakt dersom du har lyst til å hjelpe til.

Tur komite  Navn  Telefonummer 
Turkomite   Tommy Thorud   90 54 33 67  

 

  

Arrangement  Navn   Telefonummer 
Arr   Rikke Urberg   41604991  

 

  

Uniform/ matrial komite  Navn  Telefonummer 
Matrial   Tommy Thorud   90 54 33 67  
Uniform   Jane Thorud   91176343  

 

  

Lotteriansvarlig  Navn  Telefonnummer 
Loteriansvarlig   Anita Thorud Fredriksen   95178247