Skotselv Skolekorps
Skotselv Skolekorps 10 år i 2013
 • Velkommen    • Aktiviteter    • Styret og komiteer 2017/18    • Kontakt oss    • Musikanter i SSK    • Hva skjer    

 

 

   Aktiviteter
    - Overnatting på Skrim fjellet høst 09
    - Årsmøte høst 2009
    - Bingen ballklubb 50 år
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 Foto Vigdis M. Løver


Årsmøte høst 2009
 
Årsmøte i Skotselv Skolekorps

Det ble stor utskiftning i styret i Skotselv Skolekorps etter årsmøtet, og tre av de avtroppende styremedlemmene ble hedret med hver sin plakett.

Skotselv Skolekorps er godt inne i sitt sjette år, og har det siste året deltatt på mange aktiviteter og arrangementer. Sist høst var korpset på jubileumstur til Albir i Spania, stor jubileums konsert ble avholdt 15. november, julekonsert i desember, vårkonsert som avslutning på overnattingsseminar i mars, Gla`dag sammen med 14 deltagende korps fra hele Østlandet. Dessuten har korpset spilt i bygda 17.maitog og på torgscenen under Hokksunddagene.
Korpset består i dag av 23 musikanter og en tambur i hovedkorpset, dessuten har korpset sju aspiranter og 10 rekrutter med instrumenter. Økonomien er tilfredsstillende takket være iherdig dugnadsinnsats og mange velkomne gaver i løpet av året.
- Vi ønsker fortsatt å være et korps som kan være et godt fritidstilbud og gi et godt musikalsk felleskap for barn og ungdom i bygda vår, sa korpsets nye formann Kari Mette Høstvik. Hun tok over stafettpinnen etter Anita Haare som har vært med i styret siden korpset startet. Styrets sammensetning etter årsmøtet er: leder Kari Mette Høstvik, nestleder Wenche Torgersen, sekretær Jan Terje Neverdal, kasserer Grete Letmolie, korpsleder Anne Lene Magnussen, styremedlem Nina Neverdal, arrangements komité Anne Gunnhild Eknes og matrial komité Tommy Thorud.

Vigdis Margrethe Løver
Tlf: 907 99 314

Bilde 5962
Skotselv Skolekorps hedret trofaste styremedlemmer som nå har fått avløsning med hver sin flotte plakett. Fra venstre tidligere styremedlem Vigdis Hansen, tidligere kasserer Marit Flågan og tidligere leder Anita Haare. Fire av de nye styremedlemmene er med på bildet. Leder Kari Mette Høstvik, sekretær Jan Terje Neverdal, nestleder Wenche Thorgersen og styremedlem Nina Neverdal.

 

 

Korpset holder til på Skotselv skole i Buskerud Web ansv. Tina Jeanette Thorud